Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Имател на информација

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

11 барања

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?