Граѓанско Демократска Унија-ГДУ

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Скопска бр. 9-А

Телефонски броеви

    Службени лица

    Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

    Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

    Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Граѓанско Демократска Унија-ГДУ преку оваа страна.