Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Питу Гули бр. 2
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 428 992

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

6 барања