ЈЗУ Институт по белодробни заболувања кај децата Козле„-Скопје

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Загребска б.б.
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3085 761
  • 02 3085 764

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Од Миша Поповиќ: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информаци...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?