Министерство за економија

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3085 347

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 барање
Активни концесии за експлоатација во околината на с.Лабуништа Струга
Барањето е испратено до Министерство за економија од Alim Saloski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Здружение за екологија планинарење и туризам НАТУРА-ЛАБ Лабуништа Застапник/полномошник на барателот на и...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?