Yниверзитет Гоце Делчев-Ректорат-Штип

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Крсте Мисирков бр. 10А
    2000, Штип

Телефонски броеви

  • 032 550 002
  • 032 397 700

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Yниверзитет Гоце Делчев-Ректорат-Штип преку оваа страна.