Детали од барањето “Правилник за внатрешна организација и органограм

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
31  sent  2021-11-18 14:13:48 +0100  waiting_response  2021-11-18 14:13:48 +0100  waiting_response  појдовни  
95  overdue  2021-12-09 00:00:00 +0100         
110  very_overdue  2021-12-21 00:00:00 +0100         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.