Детали од барањето “Пристап до информации

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од интерните настани кои се случија за ова барање на Слободен Пристап. Ова може да се користи за генерирање информации за брзината со која имателите одговараат на барањата, бројот на барањата кои изнудуваат одговор преку пошта и др..

Внимание! За да ги користите овие податоци на чесен начин, ќе ви биде потребно добро познавање за однесувањето на корисниците на Слободен Пристап. Како, зошто и од кого барањата кои се категоризирани не се јасни и ќе постои човечка грешка и двосмисленост. Исто така ќе треба да го разберете законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и начинот на кои имателите на информации го користат. Дополнително, ќе треба да бидете елитен статистичар. Ве молиме контактирајте не доколку имате прашања.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17  sent  2021-11-12 10:10:09 +0100  waiting_response  2021-11-12 10:10:09 +0100  waiting_response  појдовни  
18  response  2021-11-12 10:11:16 +0100    2021-11-12 10:29:30 +0100  successful  дојдовни  
19  status_update  2021-11-12 10:29:30 +0100  successful  2021-11-12 10:29:30 +0100  successful   
34  comment  2021-11-19 11:55:46 +0100         

Овде зборот опишано значи кога корисник има одбрано статус за барањето и статусот на последната новост ја има таа вредност. Зборот пресметано е претставен од страна на Слободен Пристап за посредни настани, за кои не беше експлицитно даден опис од страна на корисник. Погледни ги советите за пребарување за описите на статусите.

Можете да ја направите оваа страница во формат што може да се чита од компјутер како дел од главната JSON страница за барањето. Погледнете ја API документацијата.