Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

A public authority

Адреса

  • Бул. Гоце Делчев бр. 18
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3118 038
  • 02 3127 453
  • 02 3114 695

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер using this site yet.