Browse and search requests

  

About 135 FOI requests found

Бруто биланс
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Kopija od priracnik
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на известување
Тужби
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Видео опрема
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на одговор по барање за детален преглед