Не сте задоволни од одговорот што го добивте?

Ако ...

 • Не добивте одговор во рок од 20 работни дена
 • Вие не ги добивте сите информации што сте ги побарале или
 • Вашето барање беше одбиено, но без причина важечка според законот

... вие можете

 1. Да побарате детален преглед од имателот.
 2. Ако тоа не помогне, жалете се до имателот на информации.
 3. Да користете и други средства за да добиете одговор на вашето прашање.

1. Барате детален преглед #

На крајот на страница од соодветно барање на Слободен Пристап изберете "Побарајте детален преглед". Потоа напишете порака во која барате детален преглед на вашето барање. Можеби сакате да вклучите линк до страницата на барањето, за да бидете појасни за кое барање зборувате.

Деталните прегледи треба да бидат брзи. Ако се потребни повеќе од 20 работни дена, тогаш имателот треба да напише и да ве извести и не треба да трае подолго од 40 работни дена (видете упатство упатство за вежбање). Потоа ќе ги добиете информациите што сте ги побарале првично, или ќе ви биде кажано дека прегледот ја поддржува првобитната одлука.

2. Жалба до имателот на информации #

Ако се уште не сте задоволни откако имателот го извршил деталниот преглед, тогаш можете да се пожалите до имателот за информации. За да го направите ова, прочитајте жалби за слобода на информации на Complaints about Freedom of Information веб-страницата на имателот за информации. Ако побаравте информации од Scottish имател, тогаш обратете се до Scottish имателот за информации.

За полесно да ги испраќате релевантните информации до имателот за информации, вклучете линк до вашето барање на Слободен Пристап во вашата жалба или испечатете ја целата страница на вашето барање и сите прилози.

Слободен Пристап нема посебни установи за решавање на барање во оваа фаза - тој преминува во системот на имателот за информации. Можете да оставите белешки на вашето барање со цел луѓето да бидат информирани за напредокот.

Предупредување. Има заостаната работа во имателот за информации и може да трае повеќе години за да се добие резолуција од нив. Ако ја достигнете оваа точка, треба да прифатите дека нема да ги добиете информациите брзо на овој начин. Можеби сакате да помогнете во борбата за подобрување на слободата на информации, или можеби е бавно добивањето на информациите. Можете исто така да се обидете информациите да ги добиете со други средства ...

3. Користење на други средства за да добиете одговор на вашето прашање #

Може да се обидете да го решите вашиот проблем или истражувањето на друг начин.

 • Направете ново барање за слободен пристап до информации до имателот на информации за кратки информации или документација што се однесува индиректно на прашања во вашето одбиено барање. Прашајте не за идеи ако не ви е јасно.
 • Ако се вклучени други иматели или јавни компании, тогаш поднесете барање за слободен пристап до информации до нив.
 • Надлежните служби можат да пишуваат директно до министрите или одделенијата со WriteToThem и можат да поставуваат писмени прашања до Парламентот. Советниците во локалните власти можат да разговараат директно со службениците на советот.
 • Прашајте други корисници кои се заинтересирани за слично прашање. Понекогаш можете да ги најдете со прелистување на оваа страница; контактирајте го секој регистриран корисник од страницата. Може да има Интернет-форум или група во која тие се дружат. Ако е локално прашање, користете GroupsNearYou за да најдете таков форум.
 • Може да формирате мала локална кампања и да закажете состанок со претставници од имателите.