Видете и пребарајте барања

  

Пронајдени се 19 барања за слободен пристап до информации

Урбан Парк
Одговор од Општина Центар до mmir на .

Делумно успешна.

Почитуван г. Јорданоски, Во прилог одговорот на Вашето барање. Поздрав
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Елена Димовска Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / Врз основа на член 4 и член 12 од З...