Извештај за истрага на воздушна несреќа на авион Јак-42, регистриран RА-42390, во близина на охридскиот аеродром, на 20 ноември 1993 година.

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за транспорт и врски требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за транспорт и врски

Жоао Франциско Карлос Сантос

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Жоао Франциско Карлос Сантос

Лисабон, Португалија

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

N/A

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Извештај за авионска несреќа, од Државната комисија за авионска несреќа или друга комисија со слична улога, за катастрофалната несреќа што се случи на 20 ноември 1993 година во близина на охридскиот аеродром, во која учествуваше авион Јаковлев Јак-42 со регистрација RА-42390 и лет Авиоимпекс лет AX110.

Би било пожелно да ги има и додатоците на конечниот извештај.

Ви благодарам и ве молам примете ги моите срдечни поздрави

Со љубезен поздрав,

Жоао Сантос