Тестираме

Ова барање беше пријавено за проверка од администратор (можеби е вознемирувачко или побарува лични податоци)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Тест

Застапник/полномошник на барателот на ит

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

praten odg

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

test

Marina Stevanoska остави белешка ()

Тест тест

Жалби
/uploads/tmp/1637070240-714236551706241-0002-0822/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Рендерирај во прелистувач
Превземи