Граѓанско Демократска Унија-ГДУ

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Скопска бр. 9-А

Телефонски броеви

    Службени лица

    Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

    Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

    Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Граѓанско Демократска Унија-ГДУ duke përdorur këtë faqe.