Detajet e kerkeses “Пристап до информации

Historiku i ngjarjeve

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
17  sent  2021-11-12 10:10:09 +0100  waiting_response  2021-11-12 10:10:09 +0100  waiting_response  outgoing  
18  response  2021-11-12 10:11:16 +0100    2021-11-12 10:29:30 +0100  successful  incoming  
19  status_update  2021-11-12 10:29:30 +0100  successful  2021-11-12 10:29:30 +0100  successful   
34  comment  2021-11-19 11:55:46 +0100         

Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.

Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.