Shiko dhe kërko kërkesat

  

About 143 FOI requests found

Бруто биланс
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Доставување на решение
Доставување на одговор
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Kopija od priracnik
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на известување
Тужби
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Видео опрема
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на одговор по барање за детален преглед