Тестираме

Marina Stevanoska made this E Drejta e Informimit request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Kjo kerkese eshte raportuar qe ka nevoje per vemendjen e administratorit(ndoshta spese eshte shqetesuese, ose kerkesa posedon informacion personal)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Marina Stevanoska

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Тест

Застапник/полномошник на барателот на ит

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
тест

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

praten odg

marina manevska, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

1 Attachment

test

Marina Stevanoska ka lënë një shënim ()

Тест тест

Complaints
/uploads/tmp/1637070240-714236551706241-0002-0822/test.docx

Корисник: Marina Stevanoska (marinkusek@gmail.com)
Render in browser
Download