Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Лица на Определено време, О.Прилеп'.