Како работи

Вие имате право да побарате информации од кое било јавно тело и да добиете одговор. Слободен Пристап Ви помага да направите барање за слободен пристап до информации. Ги објавува сите барања на Интернет.

  1. Користете ја оваа страница за да го направите вашето барање за информации - ние ќе ви покажеме како.

  2. Ние веднаш ќе ви испратиме е-маил штом вашето барање биде одговорено.

  3. Сето тоа го објавуваме на Интернет. Одлично! Сега го имате вашиот одговор, и сите други можат да пристапат кон него.

Од кого може да побарам информации?

Слободен Пристап овозможува испраќање на барања кон 1.480 иматели, меѓу кои:

Прелистајте ги сите иматели →

Кои информации се побарани?

Корисниците на Слободен Пристап имаат поднесено 0 барања, меѓу кои:

Прелистајте ги сите барања →