Општина Охрид

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 57
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 262 492
  • 046 262 493
  • 046 262 545

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

5 барања
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Јовеска Симона, ул. Караорман бр. 7, 7000 Битола, 071385682, [email address] Застапник/полномошник на ба...
Семафори
Барање за детален преглед до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Се чека детален преглед.

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации. Пишувам со цел да побарам детален преглед од...
Извештај
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски , ул .Момчило Јорданоски 98а Охрид Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...
Трошоци
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски, ул. Момчило Јорданоски 98а Охрид Застапник/полномошник на барателот на информацијата:...
Аргил агент
Барањето е испратено до Општина Охрид од Riste Dojcinoski на .

Одамна е поминат рокот.

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ристе Дојчиноски ул Момчило Јорданоски бр 98а Охрид 070377645 Застапник/полномошник на барателот на информа...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?