Општина Охрид

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Димитар Влахов бр. 57
    6000, Охрид

Телефонски броеви

  • 046 262 492
  • 046 262 493
  • 046 262 545

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Охрид преку оваа страна.