Контакт

Контактирајте имател за да добиете официјални информации

  • Одете овде за да поднесете барање, во јавност, за информации од јавен интерес.
  • Барате приватни информации за себе? Ве молиме, прочитајте ја нашата страница за помош.

Контактирајте го тимот на Слободен Пристап

  • Ве молиме, прочитајте ја страница за помош прво, бидејќи може да го содржи одговорот на вашето прашање.
  • Ние би сакале да слушнеме како сте ја пронашле оваа страница. Пополнете ја оваа форма или испратете е-пошта до noreply@aspi.mk
  • Ние сме добротворна организација и не сме дел од Владата.

(или најавете се)

Ние можеме да ви помогнеме само со технички проблеми или прашања во врска со слободата на информации.

< - ние ја водиме оваа страница, а не Владата!