Општина Прилеп

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

2 барања
Постапка за донесување на ДУП за УАЕ 11
Одговор од Општина Прилеп до Марија Јанкулоска на .

Се чека класифицирање.

Почитувани, Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) во прилог ви го доставуваме Решение...
Доставување на известување по препратено барање за пристап до информации од јавен карактер бр.34-83/1

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен Пристап. ?