Општина Прилеп

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

73 kërkesa
Решение 34-94/4 од 26.07.2023 година Поради обемност на информацијата сакаме да Ве известиме дека прилозите кои се однесуваат на бараната информација ќ...
Инспектори 2019
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Refuzuar.

Доставување на решение
Инспектори 2020
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Refuzuar.

Доставување на решение
Инспектори 2021
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Refuzuar.

Дотавување на решение
Инспектори 2022
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Refuzuar.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение Прилог доставен по емаил
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на одговор
Бруто биланс
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на известување
ЈП ПУП 2014 годишен
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Informacioni nuk u mbajt.

Доставување на известување
Kopija od priracnik
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?