Општина Прилеп

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

62 kërkesa
Бруто биланс
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Обврски по договори
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Në pritje të klasifikimit.

Доставување на решение
Лица на неопределено време
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Në pritje të klasifikimit.

Доставување на одговор
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на известување
ЈП ПУП 2014 годишен
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Informacioni nuk u mbajt.

Доставување на известување
Kopija od priracnik
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Пречистителна
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Informacioni nuk u mbajt.

Доставување на известување
Тужби
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Видео опрема
Pergjigja nga Општина Прилеп per Љупчо Тасески on .

Suksesshme.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?