Општина Прилеп

A public authority

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

73 requests
Решение 34-94/4 од 26.07.2023 година Поради обемност на информацијата сакаме да Ве известиме дека прилозите кои се однесуваат на бараната информација ќ...
Доставување на решение
Доставување на решение
Дотавување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение Прилог доставен по емаил
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на одговор
Бруто биланс
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на известување
ЈП ПУП 2014 годишен
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Information not held.

Доставување на известување
Kopija od priracnik
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?