Општина Прилеп

A public authority

Адреса

  • Ул. Прилепски Бранители б.б.
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 401 701
  • 048 401 720

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

62 requests
Бруто биланс
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Поради големината на документот( прилогот кој решението) не сме во можност да го прикачиме на страната, а со обид за негово намалување се губи на квали...
Обврски по договори
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Awaiting classification.

Доставување на решение
Доставување на одговор
Доставување на одговор
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на известување
ЈП ПУП 2014 годишен
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Information not held.

Доставување на известување
Kopija od priracnik
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Пречистителна
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Information not held.

Доставување на известување
Тужби
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Видео опрема
Response by Општина Прилеп to Љупчо Тасески on .

Successful.

Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение
Доставување на решение

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?