Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Reprezentacija gradonacalnik 2018'.