Ова е HTML верзија од прилогот за барањето за слободен пристап до информации 'Репрезентација градоначалник 2019'.