Јавно комунално претпријатие „Долнени“-с. Долнени

Institucioni publik

Адреса

  • с. Долнени
    7504

Телефонски броеви

  • 048 453 320

Службени лица

  • Мери Мрмеска Спиркоска

    077 866 811

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Јавно комунално претпријатие „Долнени“-с. Долнени duke përdorur këtë faqe.