Detajet e kerkeses “Дочек нова година 2023 година

Historiku i ngjarjeve

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
543  sent  2023-01-10 13:28:51 +0100  waiting_response  2023-01-10 13:28:51 +0100  waiting_response  outgoing  
580  overdue  2023-01-31 00:00:00 +0100         
583  response  2023-01-31 09:34:09 +0100    2023-02-04 21:05:12 +0100  successful  incoming  
598  status_update  2023-02-04 21:05:12 +0100  successful  2023-02-04 21:05:12 +0100  successful   
1021  edit  2023-08-05 05:45:15 +0200         
1022  edit  2023-08-05 05:45:16 +0200         
1023  edit  2023-08-05 05:45:16 +0200         
1024  edit  2023-08-05 05:45:16 +0200         

Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.

Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.