Македонска обединителна реформска организација-Работничка партија-МОРО-РП

A public authority

Адреса

  • Ул. Методија Андонов-Ченто бр. 103 б
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 070 363 922

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Македонска обединителна реформска организација-Работничка партија-МОРО-РП using this site yet.