Народна банка на Република Северна Македонија

A public authority

Адреса

  • Бул. Кузман Јосифовски-Питу бр. 1
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3108 259

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Народна банка на Република Северна Македонија using this site yet.