Општина Лозово

A public authority

Адреса

  • Ул. Маршал Тито б.б.
    2208, Лозово

Телефонски броеви

  • 032 458 458
  • 032 458 450

Службени лица

  • Александра Саздовска

    071 307 145

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Општина Лозово using this site yet.