Kërko

Këshilla te avancuara për kërkim

 • Shkuraj fjalët që do t'i gjesh të ndara me hapësirë, psh. asfaltim rruge
 • Përdor OSE (me shkronja të mëdha), atje ku nuk ke kundershtim cilat fjalë, p.sh. të përbashkëta ose të mëdhaja
 • Përdor thonjëzat (" ") kur dëshiron të gjesh një fjalë ekzakte, p.sh. "Ministria e Arsimit"
 • status:për të selektuar në bazë të statusit apo historisë së statusit të kërkesës, shihtabelën e statuseve më poshtë.
 • variety: për të zgjedhur tipin e asaj që do të kërkosh, shih tabelën e varianteve më poshtë.
 • kerkuar_te:zyra_e_kryeministrit për të kërkuar kërkesat e dërguara te Zyra e Kryeministrit, duke shkruar titullin si në URL.
 • kerkuar_nga:filan_fisteku për të kërkuar kërkesat e bëra nga Filan Fisteku duke shkruar titullin si në URL.
 • komentuar_nga:filan_fisteku për të kërkuar shenimet nga Filan Fisteku, shtypeni emrin si në URL.
 • kërkesë: për të kufizuar në një kërkesë të caktuar, duke shkruar titullin si në URL.
 • tipi_i_fajjlit:pdf për t'i gjetë të gjitha përgjigjet me PDF të bashkangjitur. Apo provo këto: txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Tipi 01/01/2008..14/01/2008 është për të treguar vetëm gjëra që kanë ndodhur në dy javët e para të janarit.
 • etiketa:organizatë për të gjetur të gjitha institucionet apo kërkesat me etiketën e dhënë. Mund të përfshihen edhe disa etiketa, dhe vlera të etiketave, psh. tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Secila nga etiketat mund të jetë prezente, duhet të shkruash AND në mënyrë eksplicite nëse do që vetëm ato te përfshihen.
 • request_public_body_tag:charity to find requests to public authorities with a given tag.
 • Lexo rreth operatorëve të avansuar për kërkim, të tilla si afërsia dhe gjithëpërfshirëse.

Tabela e statuseve

Te gjitha opsionet si me poshte mund te perdorin status ose latest_status para kolones. Per shembull, status:not_held do te mbledhe kerkesat te cilat kane ever te markuara si te pa mbajtura; latest_status:not_held do mbledhe vetem ato kerkesa te cilat currently jane markuar si te pambajtura.

status:waiting_responseDuke pritur që institucioni publik të përgjigjet
status:not_heldInstitucioni publik nuk e disponon informacionin e kërkuara
status:rejectedKërkesa u refuzua nga autoriteti publik
status:partially_successfulDisa nga informacionet e kërkuara janë marrë
status:successfulTë gjitha informacionin e kërkuara janë marrë
status:waiting_clarificationInstitucioni publik do të donte që një pjesë e kërkesës të shpjegohet
status:gone_postalThe public authority would like to / has responded by postal mail
status:internal_reviewDuke pritur që institucioni publik të përfundoj rishikimin e brendshem të trajtimit të tyre të kërkesës në fjalë
status:error_messageMorra një mesazh gabimi, si p.sh. dështim gjatë dorëzimit.
status:requires_adminA strange response, required attention by the Слободен Пристап team
status:user_withdrawnPërdoruesi e ka braktisur kërkesën Për ndonjë arsye.

Tabela e varianteve

Te gjitha opsionet si me poshte mund te perdorin variety ose latest_variety perpara kolones. Per shembull, variety:sent do te mbledhe vetem ato kerkesa te cilat jane ever derguar; latest_variety:sent do te mbledhe vetem ato kerkesa qe jane currently markuar is te derguara.

variety:sentKërkesa origjinale u dërgua
variety:followup_sentMesazhi vijues është dërguar nga kërkuesi
variety:responsePërgjigje nga një institucion publik
variety:commentShënimi iu shtua kërkesës
variety:authorityInstitucioni publik
variety:userPërdorues i Слободен Пристап