Барајте

Препораки за напредно пребарување

 • Внесете зборови кои сакате да ги најдете, одвоени со празно место, на пр. искачување јаже
 • Користете OR (со големи букви) кога ви е сеедно кој збор, на пр. улици OR булевари
 • Користете наводници кога сакате да пронајдете идентична фраза, на пр. "Министерство за внатрешни работи"
 • status: за да одберете во зависност од статусот на барањето, погледнете ја табелата на статуси подолу.
 • variety: за да одберете тип на информација која се пребарува, погледнете ја табелата со можности подолу.
 • requested_from:vlada за да се пребараат барања од Влада на РМ, со внесување на името како што е во URL врската.
 • requested_by:julian_todd за да пребарате барања креирани од Julian Todd, со внесување на името како што е во URL врската.
 • commented_by:tony_bowden за да пребарате белешки креирани од Tony Bowden, со внесување на името како што е во URL врската.
 • request: за да ограничите на одредено барање, со внесување на насловот како што е во URL врската.
 • filetype:pdf за да ги најдете сите одговори кои содржат PDF прилози. Или пробајте со: txt pdf rtf doc docx xls xlsx ppt pptx oft msg tnef tif gif jpg png bmp html vcf zip delivery-status
 • Внеси 01/01/2013..14/01/2013 за да ги покажеш работите кои се случиле во првите две недели од јануари.
 • tag:charity за да ги најдете сите иматели или барања за одреден клучен збор. Може да вклучите повеќе клучни зборови, и нивни вредности, на пр. tag:openlylocal AND tag:financial_transaction:335633. Забележете дека стандардно било кој од клучните зборови може да се внесат, но мора да внесете AND експлицитно ако сакате резултати да ги содржат сите наведени клучни зборови.
 • request_public_body_tag:charity да пронајдат барања до имателите со дадена ознака.
 • Прочитајте за напредните оператори за пребарување, како што се proximity и wildcards.

Табела од статуси

Сите опции подолу може да користат status или latest_status пред колоната. На пример, status:not_held ќе одговара на барањата кои некогаш биле маркирани да не се чуваат; latest_status:not_held ќе одговара на барањата кои во моментов се маркирани да не се чуваат.

status:waiting_responseСе чека имателот да одговори
status:not_heldИмателот ја нема бараната информација
status:rejectedБарањето беше одбиено од имателот
status:partially_successfulДел од побараните информации се примени
status:successfulСите побарани информации се примени
status:waiting_clarificationИмателот би сакал дел од барањето да се објасни
status:gone_postalИмателот би сакал / има одговорено преку пошта
status:internal_reviewСе чека имателот да го заврши деталниот преглед за нивната обработка на барањето
status:error_messageReceived an error message, such as delivery failure.
status:requires_adminЧуден одговор, бараше внимание од Слободен Пристап тимот
status:user_withdrawnБарателот го напушти ова барање од некои причини

Табела од разноличности

Сите опции подолу може да користат variety или latest_variety пред колоната. На пример, variety:sent ќе одговара на барањата кои ever биле испратени; latest_variety:sent ќе одговара на барањата кои се во моментов се маркирани да не се чуваат.

variety:sentОригиналното барање е испратено
variety:followup_sentРеакција е испратена од барател
variety:responseОдговор од имателот
variety:commentБелешката е додадена на барањето
variety:authorityИмател на информација
variety:userКорисник на Слободен Пристап