Агенција за администрација

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3094 200
  • 02 3082 937

Службени лица

  • Ирена Манолева Паункова

    02 3094 238
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Агенција за администрација duke përdorur këtë faqe.