Агенција за администрација

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3094 200
  • 02 3082 937

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 kërkesë
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Петко Петковски Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Петко Петковски Врз основа на член...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?