Агенција за администрација

Имател на информација

Адреса

  • Ул. Јуриј Гагарин бр. 15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3094 200
  • 02 3082 937

Службени лица

  • Ирена Манолева Паункова

    02 3094 238
    контакт e-mail

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Агенција за администрација преку оваа страна.