Општина Пласница

Institucioni publik

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 070 223 581
  • 076 426 070

Службени лица

  • Сенифер Синаноска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Општина Пласница duke përdorur këtë faqe.