Општина Пласница

Institucioni publik

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 045 287 087

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Општина Пласница duke përdorur këtë faqe.