Општина Пласница

Имател на информација

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 070 223 581
  • 076 426 070

Службени лица

  • Сенифер Синаноска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Пласница преку оваа страна.