Општина Пласница

Имател на информација

Адреса

  • с. Пласница

Телефонски броеви

  • 045 287 086
  • 045 287 087

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Пласница преку оваа страна.