Општина Ранковце

Institucioni publik

Адреса

  • с.Ранковце

Телефонски броеви

  • 031 380 444

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Општина Ранковце duke përdorur këtë faqe.