Општина Ранковце

Имател на информација

Адреса

  • с.Ранковце

Телефонски броеви

  • 031 380 444

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Ранковце преку оваа страна.