СОУ Орде Чопела- Прилеп

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Самоилова бр. 39
    7500, Прилеп

Телефонски броеви

  • 048 422 095
  • 075 301 765

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  • огласна табла

2 kërkesa
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски-член на Совет на Општина Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /...
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски-член на Совет на Општина Прилеп Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?