Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија

A public authority

Адреса

  • Бул. Трета Македонска Бригада бр. 20
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 2457 895
  • 02 2457 893

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

1 request
Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Закон...

Only requests made using Слободен Пристап are shown. ?