Адвокатска комора на Р.С.М.

Institucioni publik

Адреса

  • Ул. Методија Шаторов Шарло бр. 1 лок.15
    1000, Скопје

Телефонски броеви

  • 02 3212 452
  • 02 3165 409

Службени лица

  • Петранка Анѓелевска

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

7 kërkesa
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
Од: Александар РИСТЕСКИ Адреса: ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48 1060 Скопје-Ѓорче Петров Мобилен телефон: 071 512 148 БАРАМ во електронс...
( Образец ПП……) До: АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Скопје (имател на информацијата) Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ...

Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?