Друштво за комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

Institucioni publik

Адреса

 • Плоштад Пресвета Богородица бр. 1
  1000, Скопје

Телефонски броеви

  Службени лица

  Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

  1 kërkesë
  Од ОливерРистески: Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информац...

  Vetëm kërkesat që janë bërë me Слободен Пристап janë të shfaqura. ?