Општина Дојран

Institucioni publik

Адреса

  • Кеј 5-ти Ноември б.б.
    1485, Стар Дојран

Телефонски броеви

  • 034 225 278

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Kërkesat për te Drejten e Informimit të bëra duke përdorur këtë faqe

Ende askush nuk ka bërë ndonjë kërkesë per te Drejten e Informimit tek Општина Дојран duke përdorur këtë faqe.