Општина Дојран

Имател на информација

Адреса

  • Кеј 5-ти Ноември б.б.
    1485, Стар Дојран

Телефонски броеви

  • 034 225 278

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Општина Дојран преку оваа страна.