Општина Дојран

A public authority

Адреса

  • Кеј 5-ти Ноември б.б.
    1485, Стар Дојран

Телефонски броеви

  • 034 225 278

Службени лица

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на

Freedom of Information requests made using this site

Nobody has made any Freedom of Information requests to Општина Дојран using this site yet.