Detajet e kerkeses “DDoS напади, Компјутерски инциденти

Historiku i ngjarjeve

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
176  sent  2022-04-13 17:56:31 +0200  waiting_response  2022-04-13 17:56:32 +0200  waiting_response  outgoing  
182  overdue  2022-05-04 00:00:00 +0200         
188  very_overdue  2022-05-14 00:00:00 +0200         
313  edit  2022-10-14 05:45:13 +0200         
314  edit  2022-10-14 05:45:13 +0200         
315  edit  2022-10-14 05:45:14 +0200         

Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.

Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.