Детали од барањето “DDoS напади, Компјутерски инциденти

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од комуникацијата помеѓу Брателот и Имателот на информации од јавен карактер за ова барање на порталот Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
176  sent  2022-04-13 17:56:31 +0200  waiting_response  2022-04-13 17:56:32 +0200  waiting_response  појдовни  
182  overdue  2022-05-04 00:00:00 +0200         
188  very_overdue  2022-05-14 00:00:00 +0200         

Во колоната опис е пополнет статусот на барањето дефиниран од страна на Барателот на инфомации.

Во колоната системски опис е пополнет статусот кој е дефиниран од страна на порталот, согласно превземаните чекори на корисниците.