Detajet e kerkeses “Имиња на 350 хонорарци кои работеле до сега

Historiku i ngjarjeve

This table shows the technical details of the internal events that happened to this request on Слободен Пристап.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
32  sent  2021-11-18 14:17:00 +0100  waiting_response  2021-11-18 14:17:00 +0100  waiting_response  outgoing  
96  overdue  2021-12-09 00:00:00 +0100         
111  very_overdue  2021-12-21 00:00:00 +0100         
194  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         
195  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         
196  edit  2022-05-19 05:45:12 +0200         

Në përshkrim, një kolonë plotësohet statusi i kërkesës i përcaktuar nga Aplikuesi për Informacion.

Në kolonën përshkrimi i sistemit plotësohet statusi i cili përcaktohet nga portali, sipas hapave të ndërmarrë nga përdoruesit.